Frývaldovský DoCENT - propozice

 
       
 
 
 
 
Pozn.:
S poslední časovkou roku 2013 byla ukončena aktuálnost uvedených propozic.
Nyní v době "pouhé" nostalgické vyjížďky slouží jen pro připomenutí ...
 
 
 

Startovní desatero:

 

I.        Cyklistická časovka se specifickými pravidly

II.       Startovné – pamětní startovní číslo cca 50,-

III.      Závod pouze pro singl MTB / TREKING

IV.      Prezentace 12.00 – 13.15 (konec vážení 13.30)

V.       START - Restaurace Kovárna (Bukovice) 14.00

VI.      Trasa vedena tzv. „Starou Rejvízskou“

VII.     CÍL – bufet na Rejvízu

VIII.    Každý účastník je dovažován na 99 kg (težší má smůlu)

IX.      Vyhlášení vítězů a ukončení závodu v místě startu - 17.00

X.        Volná zábava od 17.30

 

Upřesnění desatera:

·      Každý účastník nastoupí se závažím, odpovídajícím váze 99 kg / ženy 79 kg (osoba+závaží) – váha kola se nezapočítává (viz. níže).

·      V případě váhy nižší, bude dovážen na startu způsobem vhodným pro pořadatele (Pozn.: organizátor nezaručuje pohodlné umístění závaží!)

·      Dovážením nad 10kg zaplatí účastník smluvní pokutu „1ks ZELENÉ“ při vážení – bude využito organizátory k vlastní konzumaci během závodu.

·      Prezentace od 12.00 -13.15 hod – zápis, losování startovních čísel, vážení, dovažování ...

·      Ukončení příprav 30 minut před startem! Pozor – musíte stihnout i kontrolní vážení – popřípadě „dovážení“ do 13.30 hod, následované upevněním         na kolo nebo hřbet. Přijďte proto včas, jinak nestihnete start!

·      Start 14.00 hod v 10-ti sekundových intervalech v pořadí dle vylosovaných čísel

·      V cíli na Rejvízu u bufetu proběhne opětovné kontrolní vážení! (ještě před konzumací)

·      Po návratu zpět na Kovárnu je po dobu čekání povolena konzumace dopingových látek

·      Po oficiálním vyhlášení vítězů následuje volná zábava do pozdních (brzkých) hodin

·      Občerstvení: po celou dobu Restaurace Kovárna, v cíli časovky bufet u “Noskárny“

 

Něco pro spekulanty:

Co nemůže „spekouš“ započítat do váhy:

·      vše co je nezbytnou součástí kola, kterým absolvuje závod

·      teplé oblečení nad rámec cyklistického dresu

·      tachometr

·      světlo

·      hustilku

·      nutnou výbavu umístěnou pod sedlem (duše, nářadí, lepení…)

·      láhev (láhve) s nápojem

·      nosiče a pomůcky na umístění závaží

·      přívěsná zařízení

·      zámek nebo-li „kladku“

·      živého tvora (psa, kočku, natož dítě !)

Protesty:

Protesty možno uplatnit maximálně 10 minut po vyvěšení výsledků. Kauce na podaný protest je 5ks zelené – předává se současně s protestem.
V případě neoprávněného protestu vypijí nominovaní členové rozhodčích kauci zelené na zdraví protestujícího.
V případě oprávněného protestu bude sjednána náprava ve výsledcích... rozhodčí poté vypijí kauci zelené společně s protestujícím!