2016-03-05 Hřebenovka ČHS - Šerák

2016-03-05 Hřebenovka ČHS - Šerák

Počasí sněhu nakonec přálo. Výhledy nezklamaly a Keprník se svým pověstným vichrem také ne. Nepatrnou "čmouhu" na kráse měl sjezd kolem Koňské vyhlídky, jehož výsledkem byla moje prošlápnutá "FISHERka" ... ale ve výsledku podařený výlet.